ฝากเงินธนาคารกับฝากเงินประกันออมทรัพย์แบบไหนดีกว่ากัน

เชื่อว่าทุกคนต้องถูกปลูกฝังมาให้ออมเงินกันตั้งแต่เด็ก การออมเงินก็มีมากมายหลายวิธีทั้งออมเงินกับธนาคาร ลงทุนในการออมต่างๆ หรือแม้กระทั่งเลือกออมเงินไว้กับประกันออมทรัพย์ ลองมาดูกันดีกว่าการฝากเงินของทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันหรือแบบไหนดีกว่า

 

ออมเงินกับธนาคาร 
การออมเงินในเงินฝากธนาคาร คือการนำเงินที่ถูกหักลบจากรายได้เเละรายจ่ายเรียบร้อย ไปฝากธนาคารเมื่อเงินสะสมขึ้นมาเรื่อยๆ จะได้เงินเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่คุณไปฝาก โดยค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก ถึงเเม้จะมีเงินที่เพิ่มขึ้นมาเงินที่คุณไปฝากหรือเรียกว่าเงินต้นยังอยู่ครบ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย ผลตอบเเทนที่ได้รับก็น้อยตามไปด้วย

 

ออมเงินกับประกันออมทรัพย์
ประกันออมทรัพย์เป้นการออมเงินอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่จะได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นมา เป็นการออมเงินที่ทำให้ได้เก็บเงินจริงๆ เพราะไม่สามารถถอนออกมาได้ก่อนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งประกันชีวิตแบบเงินออมมีทั้งระยะสั้น 10-15 ปี หรือระยะยาว 16-20 ปี ซึ่งเงินที่คุณออมทุกเดือนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประกันชีวิตที่คุณได้เลือกทำ

 

ความแตกต่างการออมเงินกับธนาคารและประกันออมทรัพย์

•    ผลตอบเเทนและสภาพคล่อง ออมเงินแบบประกันชีวิตเงินออมได้รรับผลตอบเเทนเหมือนกัน โดยเงินฝากธนาคารจะเรียกว่าเงินจากอัตราดอกเบี้ยแต่ผลตอบแทนจากประกันชีวิตแบบเงินออม เรียกว่า เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบเงินออมจะได้มากกว่า หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เราเลือก ประกันเงินออมอาจมีสภาพคล่องที่น้อยกว่าออมเงินในธนาคารเพราะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา 

•    ลดหย่อนภาษีได้ ประกันชีวิตแบบเงินออมที่มีอายุกรมธรรม์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ (สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท) เเต่เงินออมฝากธนาคารปกติไม่สามารถลดหย่อนได้

 

เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างออมเงินกับธนาคารกับประกันออมทรัพย์ การออมเงินทั้งสองประเภทมีข้อดีที่ไม่เหมือนกัน หากคุณสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกฝากเงินไว้กับทางเลือกนั้นได้เลย เพื่อให้เรามีวินัยในการออมมากขึ้นและประสบความสำเร็จในการออมเพื่อเงินในอนาคตเช่นกัน และอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากแนะนำนั้นก็คือ ประกันออมทรัพย์ จาก เคดับบลิวไอประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ที่ให้คุณคุ้มอันดับหนึ่ง ออมก็ง่าย คืนก็คุ้มยิ่งกว่า การันตีด้วยผลตอบแทนรวมสูงถึง 555% ของทุนประกัน ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ทุกปีที่ชำระเบี้ย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/endowment