คำถามยอดฮิตที่ต้องรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

จะเลือกซื้อประกันสุขภาพสักฉบับ ต่างก็มีคำถามมากมายและเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่มาก วันนี้เราได้รวบรวมคำถามยอดฮิตพร้อมคำตอบที่จะช่วยให้คุณหายสงสัยเรื่องประกันสุขภาพ เพื่อจะได้วางแผนเลือกซื้อได้ถูกต้อง ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพกันและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ 

 

ประกันสุขภาพคืออะไร?
ประกันสุขภาพเป็นการชำระเงินประจำเพื่อรับความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือค่าผ่าตัด เป็นต้น ในกรณีที่คุณป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

 

คำถามที่ต้องรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพมีหลายประเภท เช่น ประกันสุขภาพบุคคล ประกันสุขภาพครอบครัว หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เลือกประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการและบริษัทประกันที่ตรงกับคุณ

 

มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาก่อนทำประกันสุขภาพ?
เงื่อนไขที่สำคัญที่คุณควรพิจารณามีดังนี้ อายุที่ยอมรับในการขอประกัน สถานะสุขภาพปัจจุบันของคุณ ประวัติการป่วยหรืออุบัติเหตุ และความคุ้มครองที่ได้รับ

 

การคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพทำอย่างไร?
เบี้ยประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วย และระดับความคุ้มครองที่ต้องการ บริษัทประกันจะประเมิน

 

หากถือประกันสุขภาพที่อื่นอยู่ ยังเบิกได้หรือไม่?และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
หากเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริง บริษัทจะคุ้มครองเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เบิกที่อื่น และ ไม่เกินวงเงินตามเงื่อนไข แต่หากเป็นประกันสุขภาพที่จ่าย “เงินชดเชยรายวัน” สามารถนำสำเนาใบเสร็จไปเบิกได้ทุกที่ ตามจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

 

มีประกันสังคมจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มอีกหรือไม่?
ประกันสังคมให้สิทธิ์การรักษาครอบคลุมขั้นพื้นฐาน แต่มีข้อจำกัดในการเลือกโรงพยาบาล และมีคนใช้บริการค่อนข้างเยอะ และต้องเสียเวลานานไปกับการรักษาในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัด เช่น ยารักษาจะเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น ห้องพักไม่สามารถเลือกได้ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม จะช่วยให้ได้รับการรักษาเต็มที่ อำนวยความสะดวกและครอบคลุม เป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเลือกรับการรักษาที่ดีได้ตามที่คุณต้องการ

 

สำหรับใครที่อยากซื้อประกันสุขภาพ ซักถามข้อมูลจากตัวแทนหรือพนักงานขายประกันให้เต็มที่จนกว่าจะหมดข้อสงสัย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าเบี้ยในแต่ละปีหรือไม่ รวมถึงประกันที่ตัดสินใจซื้อนั้นมีความคุ้มครองครอบคลุมตรงกับความต้องการของตนเองจริง ๆ เพื่อให้การซื้อประกันสุขภาพครั้งนี้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพที่น่าสนใจได้ที่ https://www.kwilife.com/health