ประกันตัวไหนบ้างที่ช่วยลดหย่อนภาษี

คำว่า มนุษย์เงินเดือน นอกจากจะเป็นคำศัพท์ยอดฮิตสำหรับคนที่มีการมีงานทำ มีรายได้ประจำ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วอาจจะยังหมายความรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการทำงานหรือการประกอบอาชีพหรือการมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ซึ่งหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนยิ่งมีรายได้ที่สูงมากขึ้น ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานที่สูงมากด้วยเช่นกัน โดยทั้งนี้ก็ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้เลย เพราะมีสิทธิจะโดนโทษทางอาญาได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงเสมอไป เราสามารถเลือกที่จะทำให้ภาษีที่เราต้องเสียนั้นลดลงได้ โดยการใช้ทางเลือกลดหย่อนภาษีด้วย การทำประกันสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้หลายคนที่ทำกรมธรรม์สามารถประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหลักการก็คือการนำค่าเบี้ยประกันมาใช้ในการลดหย่อนภาษี แต่ก็จะต้องอยู่ในข้อตกลงของบริษัทประกันด้วย ซึ่งในวันนี้เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันที่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้มากฝากกันครับ ตัวไหนบ้างที่เราต้องรู้ แล้วลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่บ้างในแต่ละตัว มาดูกันเลยครับ

ประกันชีวิต แบบประกันที่เน้นการสร้างความคุ้มครองในความเสี่ยงจากกรณีเสียชีวิต อุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ โดยในแบบประกันชีวิตก็สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะใช้จากค่าเบี้ยประกันที่เราได้จ่ายไปนั้นเองมาใช้เป็นค่าลดหย่อน โดยจะมีเงื่อนไขคือ จะต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น และจะต้องมีอายุกรมธรรม์ขั้นต่ำคือ 10 ปีขึ้นไป อีกทั้งเรายังสามารถนำค่าลดหย่อนของประกันชีวิตของคู่สมรสมาใช้ลดหย่อนได้ด้วย 10,000 บาท แต่ทั้งนี้เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดปีภาษีเท่านั้น

ประกันสุขภาพ แผนประกันสำหรับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บให้กับผู้เอากรมธรรม์ประกัน ซึ่งเราสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่เราได้จ่ายไปมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 แต่สำหรับในปี 2562 มีการขยายเพดานของประกันสุขภาพให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้จริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ส่วนที่เป็นค่าลดหย่อนของประกันสุขภาพนั้น ก็จะต้องนำมารวมกับประกันชีวิตจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยเราสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กับบิดามารดาของเราได้ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะได้เพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น หากใครที่มีพี่น้องหลายคนก็อาจจะต้องตกลงกันให้ดีก่อนว่า ใครจะเป็นคนขอใช้สิทธิประกันสุขภาพของบิดามารดา

ประกันบำนาญ แบบประกันที่จะช่วยให้เรามีเงินไว้สำหรับช่วงเกษียณอายุ ซึ่งเราก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันในส่วนนี้มาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งใช้ได้จริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท อีกทั้งประกันชีวิตแบบบำนาญนี้จะต้องนำมาร่วมกับสิทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสังเคราะห์ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ RMF ไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะต้องใช้เป็นแบบปีต่อปีไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการทำประกันสุขภาพจะช่วยให้เราสามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่เราก็ควรคำนึงถึงความสำคัญของผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำประกันสุขภาพมากกว่าการมองถึงเรื่องการลดหย่อนภาษี เพราะในปัญหาสุขภาพเป็นที่สำคัญที่สุด โดยหากใครที่กำลังวางแผนเพื่อทำประกันสุขภาพ เราขอแนะนำ Finsurance แผนประกันสุขภาพจาก คิง ไว ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองครบ จะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีด้วย ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน พร้อม OPD สูงสุด 50,000 บาทต่อปี ไม่ต้องซื้อแยก ใบเดียวครบ พิเศษหากตรวจเจอ โควิด 19 รับเงินชดเชยทันที 20,000 บาท พร้อมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย