มารู้จัก เวชศาสตร์ฟื้นฟู อีกหนึ่งทางเลือกการรักษากัน

เวชศาสตร์ฟื้นฟู หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่อาจจะยังไม่คุ้นว่ามันคืออะไร ซึ่งจริงๆแล้วถือได้ว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เราไปทำความรู้จักกันดีกว่าว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร

 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation medicine ) คือ การตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินอาการ รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษา ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือมีอาการเข้าข่ายที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้กลับมาแข็งแรงและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยใช้วิธีการฟื้นฟูหลากหลายวิธี ตามอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วย อาทิ การใช้ยา ทำหัตถการ ใช้เครื่องมือ การออกกำลังกาย หรือทำกายภาพบำบัด

 

ซึ่งเป้าหมายของการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

 

หลายคนมองว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู เหมือนกับการกายภาพบำบัด แต่ในความจริงแล้ว เวชศาสตร์ฟื้นฟู นั้นไม่เหมือนกับการกายภาพบำบัด โดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นในส่วนของภาพรวมของการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย มีการตรวจรักษา ประเมินอาการ และฟื้นฟู โดยมีทีมงานหลายส่วนทำงานร่วมกัน ชึ่งจะต่างกับการกายภาพบำบัด ที่เป็นส่วนย่อยของเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

โดยกายภาพบำบัดจะทำหน้าที่ กายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ำได้ ซึ่งการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้น จะเหมาะกับคนไข้ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ บุคคลที่นั่งรถเข็นผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือแม้กระทั่ง การเจ็บป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา

 

ซึ่งในการรักษา จะเริ่มตั้งแต่การตรวจรักษา ให้คำแนะนำจากทางแพทย์ จากนั้นก็ให้การรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย แล้วจ่ายยาให้ตามอาการ หรือใช้เครื่องมือรักษา อาทิ shock wave, ultrasound diathermy

 

เรียกได้ว่า เวชศาตร์ฟื้นฟู เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษาที่น่าสนใจ เพราะเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ที่มุ่งเน้นวิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการใช้เครื่องมือ เพื่อรักษาอาการมากกว่าการใช้ยาหรือการผ่าตัด