รู้จักประกันการเดินทางมีความสำคัญอย่างไร

การทำประกันการเดินทางมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีประโยชน์หลายประการทั้งในเรื่องการปกป้องตนเองและการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ และนี่คือความสำคัญของการทำประกันการเดินทางที่คุณต้องรู้

 

ประกันการเดินทางมีกี่แบบ

 

ประกันแบบรายเที่ยว
สามารถเลือกประกันแบบรายเที่ยวได้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาที่เราเดินทาง ทำให้เราสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันเท่าที่เราเดินทางตามจำนวนวันที่ไปเที่ยวต่างประเทศ เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไม่บ่อยแต่ยังได้รับความคุ้มครอง

 

ประกันแบบรายปี
สำหรับใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นประจำ การเลือกแบบรายเที่ยวอาจจะไม่ตอบโจทย์ เมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วแบบรายปีก็คุ้มค่ากับราคามากกว่าได้รับความคุ้มครองแบบจำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

 

ประกันการเดินทางต่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร

 

การปกป้องตนเองจากความเสี่ยง: การทำประกันการเดินทางช่วยปกป้องคุณจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เช่น การป่วย, อุบัติเหตุ, หรือการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ประกันสามารถช่วยให้คุณมีความมั่นใจและสบายใจในการเดินทางได้มากขึ้น

 

การป้องกันการเสียหายทางการเงิน: หากคุณต้องการรักษาพยาบาลหรือต้องการการรักษาที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายทางการเงินสามารถเพิ่มขึ้นได้มาก ประกันการเดินทางช่วยในการป้องกันไม่ให้คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงมีเนื้อหาตามนโยบาย

 

การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน: บางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ประกันการเดินทางมักจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เช่น การจัดหาบริการการแพทย์, การติดต่อครอบครัว, หรือการส่งคืนศพ

 

การคุ้มครองการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง: บางครั้งคุณอาจต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น สภาพอากาศที่แย่, ปัญหาสุขภาพ, หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ประกันการเดินทางสามารถช่วยคุณในการคืนเงินหรือจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

 

การทำประกันการเดินทางเป็นการลงทุนที่มีค่าในการปกป้องตนเองและทรัพย์สินของคุณในระหว่างการเดินทาง และช่วยให้คุณมีความมั่นใจและสบายใจในการสำรองเงินในกรณีฉุกเฉินหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทางของคุณ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการเดินทางต่างประเทศได้ที่ https://www.aig.co.th/personal/travel-guard-insurance/travel-guard-international