อย่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้ายังไม่รู้ 2 สิ่งนี้

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต คืออะไร  การเวนคืนกรมธรรม์ คือการที่ผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่กำหนดอยู่ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งการเวนคืนดังกล่าวจะถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ สัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมนั้นได้สิ้นสุดลงตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งหากใครที่ยังไม่รู้ 2 สิ่งนี้อย่าเพิ่งเวนคืนกรมธรรม์นะ

1.จะดีไหมนะ ถ้าต้องการหยุดกรมธรรม์ตัวนี้เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวใหม่
ซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ใครหลายๆ คนมักฉุกคิดเมื่อเห็นประกันชีวิตตัวอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ในกรณีนี้หากต้องการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อเลือกกรมธรรม์ใหม่ ให้พิจารณาว่า ผลประโยชน์ของประกันตัวเดิมที่หายไปหรือลดลงไปเท่าใด เพราะการเวนคืนกรมธรรม์จะทำให้ความคุ้มครองสิ้นสุดลง และในบางครั้งการที่เราจะทำประกันชีวิตใหม่เราอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่แพงกว่าเดิม เพราะอายุที่มากขึ้น และหากใครมีสัญญาแนบท้ายต่างๆ อาทิ การซื้อประกันโรคร้ายแรงหรือประกันสุขภาพเพิ่มเติมไว้ การขอเวนคืนกรมธรรม์จะทำให้สัญญาต่างๆเหล่านี้สิ้นสุดลงไปด้วย

2.จะคุ้มหรือไม่ ถ้าคืนกรมธรรม์
ปกติแล้ว ในช่วงปีแรกของการทำประกัน มูลค่าเวนคืนที่เกิดขึ้นจะยังไม่มากเท่าไหร่ ถ้าหากเวนคืนในช่วงนี้ เงินที่ได้รับจากการเวนคืนจะน้อยกว่าจำนวนเบี้ยที่จ่ายไป หากเทียบกับการถือกรมธรรม์จนครบสัญญา ซึ่งเงินที่ได้รับจากประกันมักสูงกว่าจำนวนเบี้ยที่จ่ายไป ยกตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น นาย ก.ทำประกันชีวิตไปแล้ว 5 ปี จ่ายเบี้ยรวมเป็นเงิน 140,000 บาท ถ้าเวนคืนในปีที่ 5 จะได้รับเงินเท่ากับ 64,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าเบี้ยที่จ่ายไป และอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังให้ดี คือ หากมีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันที่จ่ายไป แล้วต่อมาเวนคืนประกันก่อนครบ 10 ปี จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้ลดหย่อนไปด้วย

เรียกได้ว่า มองมุมไหนก็ไม่คุ้ม หากต้องเวนคืนกรมธรรม์ ยกเว้นในกรณีที่เราต้องใช้เงินฉุกเฉิน อาทิการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการตกงาน หากผู้อ่านท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันชีวิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KWI Life ที่เปลี่ยนประกันชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณค่ะ