เก็บเงินหลังเงินเดือนออกให้มีเงินเก็บได้จริง

การเก็บเงินหลังเงินเดือนออกเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการสร้างกองทุนสำรองเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออมเงิน ด้วยการเก็บเงินหลังเงินเดือนออก คุณสามารถยังคงดำเนินชีวิตปกติและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ พร้อมกับการออมเงินสำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

นี่คือขั้นตอนบางอย่างในการเก็บเงินหลังเงินเดือนออก:

 

•    กำหนดจำนวนเงินที่จะเก็บ: กำหนดว่าคุณต้องการเก็บเงินกี่บาทหรือเปอร์เซนต์ของเงินเดือน เช่น 10% หรือ 20% ของรายได้เดือน.

 

•    สร้างบัญชีออมหรือกองทุนสำรอง: สร้างบัญชีออมเฉพาะที่ใช้สำหรับการเก็บเงินหลังเงินเดือน หรือหากคุณต้องการการลงทุนสำรองที่มากขึ้น คุณอาจพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ.

 

•    ตั้งค่าการหักเงินโดยอัตโนมัติ: คุณสามารถตั้งค่าให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินทำการหักเงินเดือนของคุณโดยอัตโนมัติเข้าสู่บัญชีออมหรือกองทุนที่คุณตั้งไว้ โดยวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องมาคิดถึงการโอนเงินเองทุกเดือน.

 

•    ควบคุมการใช้จ่าย: คุณอาจต้องปรับปรุงการใช้จ่ายของคุณเพื่อให้มีเงินเหลือที่จะเก็บเงินหลังเงินเดือนออก คุณอาจพิจารณาการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการทำประหยัดในหลายๆ ด้าน.

 

•    ติดตามและปรับปรุง: ติดตามการเก็บเงินหลังเงินเดือนของคุณเป็นประจำ เช็คว่าคุณสามารถสะสมเงินตามเป้าหมายหรือไม่ และถ้าคุณพบว่ามีเงินเหลือมากขึ้น คุณอาจพิจารณาเพิ่มเงินเก็บเข้ากองทุนสำรองหรือกองทุนอื่น ๆ ที่เหมาะสม

 

•    ออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์ : การออมเงินด้วยการซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างวินัยทางการออมเงินให้คุณได้เป็นอย่างดี เพราะการซื้อประกันออมทรัพย์นั้น จำเป็นต้องส่งค่าเบี้ยจนครบวาระตามที่สัญญากำหนด หลังจากครบตามสัญญาคุณจะได้รับเงินคืน พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าอีกด้วย

 

การเก็บเงินหลังเงินเดือนออกเป็นวิธีที่ดีในการสร้างกองทุนสำรองและเตรียมพร้อมในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการมีแผนการออมที่ชัดเจนและความขยันในการออมเงิน หากคุณสนใจวิธีออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/endowment