เลือกซื้อประกันให้คุ้มค่าได้ทั้งความคุ้มครองและลดหย่อนภาษี

ประกันสินค้าทางการเงินใครหลายคนมองว่าเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงในลำดับต้นๆ แต่ในความเป้นจริงแล้วประกันสามารถช่วยให้เราวางแผนทางการเงิน และสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวในอนาคต ยังช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย แต่ปัจจุบันประกันก็มีหลากหลายประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 

ประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 

1.ประกันชีวิต : ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้ที่ทำประกันชีวิตเอาไว้ โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินตามทุนประกัน ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญา ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการจากไปของผู้ที่ทำประกันชีวิตเอาไว้ทางใดทางหนึ่ง ประกันชีวิตที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปมีดังนี้ 

 

•    ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ : เบี้ยประกันถูก ทุนประกันสูง แต่ไม่มีเงินคืนระหว่างทาง

•    ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ : ให้เงินคืนระหว่างทาง แต่ให้ทุนประกันต่ำ และมักคุ้มครองในระยะเวลาสั้น

•    ประกันชีวิตแบบ Unit-Linked : ให้ทุนประกันสูง เบี้ยประกันถูกใกล้เคียงแบบตลอดชีพ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนแผนการจ่ายเบี้ยประกันได้ แต่ไม่สามารถการันตีผลตอบแทน เพราะเป็นการควบการลงทุนในกองทุนรวม

•    ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term) : จะเป็นแบบที่เบี้ยประกันต่ำ ความคุ้มครองสูง แต่จะไม่มีเงินคืนและไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นการจ่ายเบี้ยประกันแลกกับความคุ้มครองชีวิตล้วน ๆ

 

2.ประกันสุขภาพ : ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ โรคร้ายแรง รวมถึงโควิด19 และเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุเล็ก-ใหญ่ก็คุ้มครอง ประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยมหลัก ๆ มีดังนี้

•    ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

•    ประกันชดเชยรายได้รายวันกรณีนอนโรงพยาบาล

•    ประกันโรคร้ายแรงแบบให้เงินชดเชยเป็นเงินก้อน

 

3.ประกันบำนาญ ให้ความคุ้มครองในรูปแบบการการันตีรายได้หลังเกษียณเป็นหลัก ประกันลักษณะนี้จะมีลักษณะกำหนดให้จ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่องไปจนกว่าจะเริ่มรับเงินบำนาญ คือเมื่ออายุครบ 55 ปีเป็นอย่างน้อย แล้วจะการันตีเงินเกษียณเป็นงวดรายปีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบสัญญา 

 

ซึ่งในการเลือกประกันเราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ความพึงพอใจและความจำเป็นที่ต้องทำ การเลือกซื้อประกันนั้นเราควรมองที่เรื่องของความคุ้มครองและการลดความเสี่ยงเป็นอันดับแรกและการใช้สิทธิ์เพื่อลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องรองลงมา โดยเฉพาะการมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพสักฉบับก็สร้างความอุ่นใจให้กับชีวิตและคนในครอบครัวได้ ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญเมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคิง ไว ประกันชีวิต ได้ที่ https://www.kwilife.com/