5 เหตุผลที่ควรทำประกันออมทรัพย์

หลายคนที่กำลังอยากทำประกันออมทรัพย์  แต่ก็กำลังชั่งใจดูว่าการทำประกันออมทรัพย์นั้นดีหรือไม่ วันนี้เราจะพาไปดูเหตุผลและประโยชน์ที่บอกว่าเราควรที่จะทำประกันออมทรัพย์

 

1.ให้ผลประโยชน์ที่แน่นอน
ประกันออมทรัพย์นั้นมีการการันตีผลตอบแทนแบบแน่นอนให้ว่า เราจะได้รับเงินคืนระหว่างปีหรือได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาเป็นจำนวนเท่าใด จึงไม่ต้องกังวลกับภาวะเศรษฐกิจ ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ผลตอบแทนของเราจะถูกปรับลดลงหรือไม่ เพราะผลตอบแทนที่เราได้จะต้องคงที่ตลอดอายุสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

2.ผลตอบแทนที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี
การฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เมื่อครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ย โดยเราจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ ซึ่งมีข้อแตกต่างจากผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา ก็จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 

 

3.ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันชีวิตออมทรัพย์ทรัพย์ที่เราชำระไปนั้นสามารถนำไปใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขว่ากรมธรรม์นั้นจะต้องมีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยเราสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

4.ช่วยให้มีเงินก้อนไว้ใช้
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา รวมถึงอาจได้รับเงินคืนรายงวดหรือเงินปันผลระหว่างปีด้วย ซึ่งเงินคืนดังกล่าวก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเบี้ยประกันที่เราชำระไป

 

5.สร้างวินัยทางการเงิน
การชำระเบี้ยของประกันชีวิตออมทรัพย์  เป็นลักษณะคล้ายการออมเงินภาคบังคับ ต้องจ่ายเบี้ยประกันไปจนครบกำหนดสัญญา และบางกรมธรรม์อาจกำหนดให้ชำระเบี้ยประกันเป็นงวดๆ หรือเลือกชำระรายยอดตามกำลังที่มีจ่าย เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนช่วยสร้างให้มีวินัยในการออมเงิน อย่างสม่ำเสมอ

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเหตุผลดีๆ ที่ตอบคำถามว่าทำไมเราควรถึงต้องทำประกันออมทรัพย์ไว้ เรียกได้ว่าเหตุผลทั้ง 5 ข้อนั้นคงทำให้ใครหลายคนตัดสินใจที่จะทำประกันออมทรัพย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  เราอยากแนะนำประกันออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มค่า นั่นก็คือ ออมคุ้มคุ้ม Max ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ที่ให้คุณคุ้มอันดับหนึ่ง ออมก็ง่าย คืนก็คุ้มยิ่งกว่า การันตีด้วยผลตอบแทนรวมสูงถึง 555% ของทุนประกัน ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ทุกปีที่ชำระเบี้ย โควตามีจำนวนจำกัด